Badania

Streszczenie wyników badań opublikowanych przez Śródziemnomorskie Stowarzyszenie Nietrzymania Moczu i Dna Miednicy przeprowadzone na Uniwersytecie w Ljubljannie, ukazujących skuteczność leczenia inkontynencji za pomocą fotela do terapii FMS.

 

Nietrzymanie moczu – obiektywnie


Niechciany, niekontrolowany wyciek moczu pojawia się, gdy mięśnie zwieracza, mięśnie dna miednicy i mięśnie pęcherza nie działają prawidłowo i nie są w stanie utrzymać długotrwałego napięcia. Ćwiczenia mięśni dna miednicy są w pierwszej kolejności leczeniem zachowawczym dla wszystkich typów nietrzymania moczu u kobiet. Funkcjonalna stymulacja magnetyczna (FMS) umożliwia zautomatyzowanie i ustandaryzowanie ćwiczeń mięśni dna miednicy.

Metody 


W badaniu nad efektami FMS, w które zostało włączonych 160 kobiet, 36 cierpiało na nietrzymanie moczu nagłego parcia (NMNP), 61 z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM), 42 miało dolegliwości na tle mieszanego nietrzymania moczu (MNM), a 21 z nietrzymaniem moczu po porodzie. Wszystkie pacjentki były poddane leczeniu FMS dwa razy w tygodniu przez 8 tygodni (w sumie 16 terapii), używając odpowiedniego programu dla indywidualnego rodzaju nietrzymania moczu. Wyniki otrzymano stosując kwestionariusz pacjenta do samooceny i zebrano go przed rozpoczęciem leczenia oraz po zakończeniu ostatniej terapii.

Wyniki


  • 58% pacjentek cierpiących na NMNP były całkowicie wyleczone,
  • 31% pacjentek wykazało znaczną poprawę a 11% nie wykazują żadnej poprawy po leczeniu.
  • 80% pacjentów cierpiących z powodu WNM były całkowicie wyleczone,
  • 15% pacjentek wykazało znaczną poprawę a 5% nie wykazują żadnej poprawy.
  • 69% pacjentów cierpiących na MNM były całkowicie wyleczone,
  • 29% pacjentek wykazało znaczną poprawę a 2% kobiet nie wykazały żadnej poprawy.

Najlepsze wyniki terapią przy użyciu fotela Magneto Stym zostały osiągnięte przy pacjentkach cierpiących z powodu poporodowego nietrzymania moczu. 95% kobiet było całkowicie wyleczonych po nawet mniej niż 16 terapii.

Wnioski


Poprawa zdrowia u pacjentek i ich pozytywne opinie potwierdzają poprzednią literaturę, która informuje, że stymulacja magnetyczna jest skuteczną i nieinwazyjną metodą terapeutyczną dla wszystkich typów nietrzymania moczu. Potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia innych parametrów diagnostycznych, skuteczności długoterminowej oraz potrzebę zawarcia grupy kontrolnej.

Materiały i metody


Podczas terapii FMS za pomocą fotela Magneto Stym skupione i zmienne w czasie pole magnetyczne przenika do krocza i aktywuje neurony motoryczne mięśni dna miednicy. Mięśnie dna miednicy zaciskają się i rozluźniają się przy każdym impulsie magnetycznym, a tym samym się wzmacniają. Celem terapii jest rehabilitacja mięśni dna miednicy, co prowadzi do zmniejszenia nietrzymania moczu. (Ishikawa et al., 1998 r., Yamanishi et al, 2000).

 

altalt

 

Pacjent siedzi ubrany na krześle elektromagnetycznym. Stymulacja magnetyczna mięśni jest prowadzona przez wbudowaną w siedzisko cewkę elektromagnetyczną, kontrolowaną przez operatora. Natężenie bodźców jest stopniowo zwiększane w granicach tolerancji pacjenta.

FMS nie jest wskazane u pacjentów z padaczką, arytmią serca, pacjentami ze stymulatorami serca lub metalowymi implantami, jak również u pacjentek w ciąży, i osobami z infekcjami dna miednicy.

Wyniki

NMNP WNM MNM Poporodowe NM
liczba % liczba % liczba % liczba %
Całkowite wyleczenie 21 58 29 69 49 80 20 95
Znaczna poprawa 11 32 12 29 9 15 1 5
Brak poprawy lub
nieznaczna poprawa
4 11 1 2 3 5 0 0
Wszyscy 36 100 42 100 61 100 21 100

 

alt

Wyniki w leczeniu nietrzymania moczu nagłego parcia (NMNP – 36 kobiet), mieszane nietrzymanie moczu (MNM – 42 kobiet), wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM – 61 kobiet) oraz poporodowe nietrzymanie moczu (21 kobiet) osiągnięte w trzech ośrodkach medycznych wykorzystujących terapię FMS.

Wnioski


Poprawa zdrowia u pacjentek i ich pozytywne opinie potwierdzają poprzednią literaturę, która informuje, że stymulacja magnetyczna FMS za pomocą fotela Magneto Stym jest skuteczną i nieinwazyjną metodą terapeutyczną dla wszystkich typów nietrzymania moczu. Jednak należy podkreślić, że przedstawione wyniki oparte są na osobistych obserwacjach pacjentów ujawnionych w kwestionariuszu. Satysfakcja pacjenta jest ważną częścią każdego rodzaju rehabilitacji oraz leczenia, z czego wynika, że dzięki terapii stymulacji magnetycznej cele zostały osiągnięte.

Przy pomocy fotela elektromagnetycznego Magneto Stym pacjenci również się dowiedzieli jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia mięśni dna miednicy przez siebie samego. Te ćwiczenia pomogą im utrzymać siłę mięśni po zakończeniu terapii. 8-tygodniowa terapia oferuje dobrą podstawę dla długoterminowej zdolność mięśni dna miednicy potrzebnej m.in.  do regulacji przepływu moczu. Jednakże mięśnie powinny pozostać aktywne w celu utrzymania siły i funkcji (Doğanay et al., 2010). Osiąga się to poprzez wykonywanie regularnych i poprawnych ćwiczeń mięśnia Kegla przez siebie samych. Jednym z ograniczeń niniejszego badania jest brak grupy kontrolnej. Jest trudno, aby zaprojektować skuteczną metodę placebo, ponieważ pacjenci są całkowicie świadomi skurczy mięśni dna miednicy podczas leczenia.

Potrzebne są dalsze badania na temat leczenia nietrzymania moczu metodą FMS w celu określenia innych parametrów diagnostycznych oraz konieczność włączenia  grupy kontrolnej. Jednakże, na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić że terapia stymulacją magnetyczną oferuje odpowiednią alternatywę w leczeniu wszystkich typów nietrzymania moczu.

 

Bibliografia:

1. Ishikawa, N., Suda, S., Sasaki, T., Yamanishi, T., Hosaka, H., Yasuda, K., Ito, H., 1998. Development of a noninvasive treatment system for urinary incontinence using a functional continuous magnetic stimulator (FCMS).

Med. Biol. Eng. Comput. 36, 704–710. doi:10.1007/BF02518872

2. Yamanishi, T., Sakakibara, R., Uchiyama, T., Suda, S., Hattori, T., Ito, H., Yasuda, K., 2000. Comparative study of the effects of magnetic versus electrical stimulation on inhibition of detrusor overactivity. Urology 2000 Nov, 777–81.

3. Doğanay, M., Kilic, S., Yilmaz, N., 2010. Long-term effects of extracorporeal magnetic innervations in the treatment of women with urinary incontinence: results of 3-year follow-up. Arch. Gynecol. Obstet. 282, 49– 53. doi:10.1007/s00404-009-1243-5